Skip to content

Jaunumi!

Cieto ortožu izgatavošana no 2022. gada oktobra sadarbībā ar SIA Ortoteh

Pieņemšana tehniskajam ortopēdam Rivo Vožniakam katru nedēļu trešdienās 9.00-17.00

Pieraksts uz vizīti pa tālruni +371 27070409

Specializējies apakšējo ekstremitāšu cieto ortožu izgatavošanā.

 

Tehniskās ortopēdijas centrs

Izgatavojam un pielāgojam pēc individuāla pasūtījuma tehniskos palīglīdzekļus – Ortozes, Protēzes un Sēdēšanas sistēmas

Sēdēšanas sistēmas

Sēdus pozīcijas korekcijai ratiņkrēslā, lai mazinātu deformāciju attīstību un izgulējumu veidošanos.

Kompresijas ortozes

Kompresijas terapija pēc apdegumiem un limfātiskās atteces traucējumu gadījumā

Ortozēšana

Ortozēšana ar cietajām un mīkstajām ortozēm. Individuāli izgatavotas katram pacientam.

Protezēšana

Apakšējo ekstremitāšu un augšējo ekstremitāšu modulārā protezēšana.

Tehniskā ortopēda konsultācija

Maksa par konsultāciju 45,00 EUR

*Norēķini par pakalpojumiem ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Anda Blūma
Sertificēts tehniskais ortopēds

Konsultācijas Ortozēšanā ar mīkstajām ortozēm, specializācija kompresijas ortožu izgatavošanā un pielāgošanā.

Guntis Raipalis
Sertificēts tehniskais ortopēds

Konsultācijas Sēdēšanas sistēmu izgatavošanā. Specializējas Sēdēšanas sistēmu izgatavošanā.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I001

 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Ortoadaptic SIA projekta ietvaros iegādājies vairākas tehnikas vienības, lai sniegtu arvien kvalitatīvākus pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem. 

Projekta ietvaros jau esam izgatavojuši vairāk nekā 10 sēdēšanas sistēmas, kas individuāli pielāgotas katram lietotājam. 

Arī turpmākai pakalpojuma attīstīšanai tiks iegādāta tehnika un apmācīti speciālisti.

Valsts apmaksāto pakalpojumu cenrādis

Vienreizējā iemaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par bērnu –1.42 EUR, vienu eiro 42 centus;
  • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7.11 EUR, septiņus eiro 11 centus.
  •  

Vienreizējā pacienta iemaksa ar pārskaitījumu – VSIA “Nacionālais Rehabilitācijas centrs “Vaivari”” Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, reģ  Nr.40003273900, LB Valsts kase, SWIFT TRELLV22, konts: LV30 TREL 9185 6470 01000

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.
Photo by Scott Graham on Unsplash

Valsts pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ārsta parakstīts atzinums nepieciešamajam palīglīdzeklim:

Valsts pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kuru paraksta palīglīdzekļa saņēmējs vai likumiskais pārstāvis:

Photo by Scott Graham on Unsplash

Iesniedzot dokumentus tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai klāt jāpievieno izraksts no ārstniecības iestādes, ja tāds ir.

Dokumentus jānosūta pa pastu vai jāiesniedz klātienē :

VSIA NRC Vaivari TPC

Rīga, Ventspils iela 53, LV-1002

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana izmantojot līdzmaksājumu

Tehniskais palīglīdzeklis ir MK noteikumu Nr.1474 2.pielikumā! Tehniskais palīglīdzeklis nav MK noteikumu Nr.1474 2.pielikumā!
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. IESNIEGUMS tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

2. IESNIEGUMS saņemt tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu;

3. ĀRSTA ATZINUMS

 

1. IESNIEGUMS tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

2. IESNIEGUMS saņemt tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu;

3. ĀRSTA ATZINUMS – funkcionālais novērtējums;

4. MULTIPROFESIONĀLĀS KOMANDAS (KONSĪLIJA) ATZINUMS

5. ATZINUMS par atrašanos rehabilitācijas dinamiskajā uzskaitē (bērniem līdz 18 gadu vecumam)

Vienreizējā pacienta iemaksa EUR 7,11 pieaugušajam un 1,42 bērnam – par vienu tehnisko palīglīdzekli